Konsekutivno in simultano prevajanje

Konsekutivno in simultano prevajanjePrevajanje je prenos pomena iz enega jezika v drugi jezik, opravlja pa ga prevajalec. Besedilo je lahko v govorni ali pisni obliki in ga v pisni obliki prevajamo, v govorni pa tolmačimo. Govorno prevajanje ločimo na konsekutivno in simultano prevajanje. V današnjem poslovnem svetu je dober pretok informacij velikega pomena in znanje več različnih jezikov je lahko samo prednost. Prevajalec ima čedalje večjo vlogo, saj je glavna figura pri sporazumevanju pripadnikov različnih kultur. Prevajalec dandanes prevaja za različne namene, glede na izvedbo prevajanje ločimo na znakovno in šepetano, glede na obliko pa razlikujemo konsekutivno in simultano prevajanje, cena za simultano prevajanje pa je odvisna tudi od strokovnosti teme.

Konsekutivno in simultano prevajanje se razlikujeta glede na to, ali prevajalec uporablja kakšno tehnično sredstvo ali ne. Konsekutivno prevajanje poteka tako, da prevajalec sedi poleg govornika in prevaja za govorcem po vnaprej dogovorjenih sklopih, najprej govori govorec in nato prevajalec prevede. Prevajalec potrebuje le dober spomin, papir in pisalo. Prevajalec mora biti vešč javnega zastopanja, saj prenese govorčeve besede poslušalcem in mora biti prevod čimbolj točen. Prevajalec mora biti dobro seznanjen s področjem, ki ga prevaja, saj mora pravilno poustvariti govorčeve misli svojim poslušalcem. Zato je tako prevajanje bolj primerno za poslovne sestanke, kjer je manjša skupina ljudi ter dogodke, ki nimajo časovne omejitve.

Konsekutivno in simultano prevajanje ni enako zahtevno, saj se pri simultanem prevajanju prevajalci zamenjajo vsakih 15 minut, saj je drugače prenaporno. Simultano prevajanje je tisto, ko imata oba govorca svak svojega prevajalca in prevajalec po mikrofonu posluša prvega govorca in nato prevede drugemu, ki posluša po slušalkah. Ko drugi govorec odgovori, mu njegov prevajalec ravno tako prevede povedano. Tako prevajanje ima svoje standarde, saj se morajo po 15 ali 20 minutah prevajalci zamenjati. Istočasno poslušanje govornika, povzemanje pomena povedanega, prenašanje v drugi kulturni in slovnični sistem ter govorjenje hkrati predstavlja veliko naprezanja in koncentracije, zato so simultanega prevajanja sposobni le najbolj izkušeni prevajalci iz določenega področja. Konsekutivno in simultano prevajanje je miselno naporno opravilo, zato so prevajalci vedno strokovnjaki svojega področja.