Prihranki s kurjenjem na pelete

Kurjenje na peletePeleti so ugodna ter okolju prijazna alternativa fosilnim gorivom, kot sta kurilno olje ter plin. Narejeni so iz stisnjene žagovine, ki nastaja kot stranski produkt lesnopredelovalne industrije. Ker les iglavcev sam po sebi vsebuje vezivo, je večina pelet narejenih iz mešanice lesa iglavcev ter bukve, v pelete pa se ne sme dodajati nobenih kemičnih veziv.

Proces kurjenja je popolnoma avtomatiziran, potrebno je le polniti zalogovnik ter čistiti peč. Kako pogosto je potrebno zalogovnik polniti je odvisno od njegove velikosti ter površine, ki jo ogrevamo, seveda pa tudi od izoliranosti objekta ter željene temperature, saj vse to določa porabo pelet. Interval čiščenja je seveda tudi odvisen od porabe pelet, poleg tega pa tudi od kakovosti pelet ter pravilnosti nastavitev gorilnika, vendar običajno peči ni potrebno čistiti več kot enkrat na teden.

Peleti so odlična rešitev tudi z cenovnega vidika, saj so prihranki v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje ozirom na plin od 50 – 70%. Investicijski strošek v zamenjavo gorilnika je od 2000€ naprej, v primeru nakupa popolnoma nove specializirane peči pa od 5000€ naprej. To pomeni, da se v nekem povprečnem gospodinjstvu, ki letno porabi za 3000€ olja, invescija povrne v 1-5 letih. Izračun je seveda narejen pri predpostavki, da se cena fosilnih goriv ne bo več zviševala, kar pa je zelo malo verjeten pojav.

Pri nakupu pelet moramo biti previdni, saj nekateri ponudniki ponujajo izdelek vprašljive kakovosti. Bodite pozorni na certifikat, ki je običajno odtisnjen na vsaki vreči, poleg tega pa je potrebno biti pozoren tudi na pogoje, v katerih so bili peleti skladiščeni, saj mora biti prostor suh. Če so peleti neprimerno skladiščeni in se v njih nabere vlaga, to močno vpliva na kurilno moč kakor tudi na ostanek pepela. Pri primerjavi cen se prepričajte, da oglaševana cena vsebuje DDV ter stroške dostave.