MPLS

MPLSInternet je mnogim skrivnost in, če želimo razumeti njegovo delovanje, moramo poznati tudi tehnologijo, katera jo omogoča. Najbolj ključno je, da vse poteka v prenosu podatkov in, da če želimo, da procesi potekajo tekoče, moramo zagotoviti zmogljive, zanesljive in predvsem odzivne podatkovne povezave. Zato poznamo tudi takšne, vendar pa ustrezne nadomestne povezave.

Tako je MPLS tehnologija, ki skrbi za učinkovito usmerjanje, posredovanje in preklapljanje prometnih tokov  skozi omrežje. Kot ima vsaka stvar na tem svetu svojo funkcijo, jo ima seveda tudi MPLS tehnologija. Ena od funkcij je označevanje IP naslovov s preprostimi labelami fiksne dolžine, katere uporabljajo različne tehnologije za posredovanje in preklapljanje paketov. Predstavlja tudi vmesnik nekaterim obstoječim usmerjevalnim protokolom in je podpora IP, ATM in Frame Relay protokolom. Tehnologija je neodvisna od protokolov drugega in tretjega sloja. Prvotna funkcija pa je specifikacija mehanizmov za upravljanje različnih prometnih tokov, tudi med različnimi napravami, aplikacijami in strojno opremo.

V MPLS se podatki prenašajo prek labelno komutiranih poti in prav, zaradi fiksne dolžine label, MPLS omogoča zelo hitro preklapljanje podatkov. Naprave, ki sodelujejo v tem mehanizmu razvrstimo na labelne robne usmerjevalnike in labelno komutirane usmerjevalnike.

Kar je zelo pomembno je to, da MPLS omogoča cenejši način dela in razmeroma varno, omogoča pa zanesljivo in kvalitetno povezavo.