Razvojna psihologija in njeni cilji

Psihologija

V prejšnjem prispevku z naslovom Razvojna psihologija smo spoznali, s čim se sploh ukvarja razvojna psihologija, tokrat pa se bomo posvetili njenim ciljem. Razvojna psihologija kot svoj temeljni cilj navaja opis človekovega psihičnega razvoja v posameznih življenjskih obdobjih. Razvojna psihologija prav tako želi razložiti ta razvoj ter napovedati nadaljnji razvoj ter odkriti načine, s katerimi lahko vplivamo na razvoj. Nekoč se je razvojna psihologija osredotočala le na opis razvoja po posameznih starostnih obdobjih. A ta opis predstavlja le osnovo, na kateri lahko nadaljujemo raziskovanje. Sodobna razvojna psihologija torej ni osredotočena le na opis, ampak se ukvarja predvsem z razlago razvoja. Če povemo drugače: Razvojna psihologija je tista, ki jo zanima zakaj in kako prihaja do določenih vedenjskih sprememb in kaj nanje vpliva. Razvojna psihologija raziskuje tudi to, kako lahko na podlagi obstoječih človekovih značilnosti v določenem starostnem obdobju napovemo nadaljnje spremembe v posameznikovem vedenju. Razvojna psihologija želi ugotoviti, kako lahko določeno stanje v razvoju posameznika pozneje vpliva na njegovo vedenje. Razvojna psihologija gre torej še korak dlje in poskuša spremeniti določeno sedanje vedenje, ki ima lahko vpliv na druge vedenjske vzorce v prihodnosti.