Prijetno in koristno s fotkar.com

Pri delu v mojem fotografskem studiu  je prišlo v zadnjem obdobju do velikih sprememb, tako zaradi vse večje uveljavitve digitalne fotografije na eni strani, kot zaradi vse težjih gospodarskih razmer v naši državi, še posebej v mojem domačem kraju na drugi. Zato je bilo potrebno začeti razmišljati o spremembi oziroma  dopolnitvi dejavnosti. Počasi se je v glavi izoblikovala ideja, zaradi katere sem v začetku leta 2014  začel s prenovo svoje spletne strani http://fotkar.com, kar je bila posledica in prvi korak.

Fotkar.com

Na lepih potovanjih naredite lepe fotografije

Na spletni strani bo še vedno našla svoje mesto fotografija, vendar na drugačen način. Večji poudarek bo na izobraževanju fotografov, tako s krajšimi nasveti v tekstualni ali video obliki. Sam način fotografiranja se je namreč v zadnjem obdobju precej spremenil, vse več ljudi se po eni strani zadovoljuje s fotografijami narejenimi s prenosnimi telefoni, po drugi strani pa raste tudi število uporabnikov naprednejših fotoaparatov, ki pa zaradi neznanja ostajajo izkoriščeni v manjši meri, kot bi lahko. V nadaljevanju izobraževanja pa bom pripravil tudi nasvete v zvezi s programi za kasnejšo obdelavo fotografij.

Drugi spekter, ki bo zavzel pomemben del bo delo na domu preko interneta. V tem namreč vidim vse večjo možnost za samozaposlitev. Delo na domu ima namreč to posebnost, da nismo vezani zgolj na domače okolje, tudi zagon posla ne zahteva velikega finančnega vložka. Zahteva pa to delo veliko znanja, ki sem ga moral pridobiti in ga bom na teh straneh posredoval tudi drugim.

Tretji del pa bo namenjen mojemu hobiju jadranju. To me je v zadnjih letih izredno navdušilo, saj nudi svojevrsten način oddiha, pa tudi po finančni plati je postal dosegljiv širšim množicam. V tem delu boste lahko spremljali najprej reportaže s posameznih jadralskih potovanj.

Ideja in cilj pa je v končni fazi združiti vsa tri področja in ponuditi uporabnikom, da tudi sami občutijo lepote in prednosti vseh treh področij, da pridobivajo znanja v stimulativnem in prijetnem okolju.