Najbolj znane detektivske storitve in tehnike

Glavno vodilo je interes naročnika in hitro ter uspešno reševanje sporov, predvsem na gospodarskem področju. Prav počasno reševanje sodnih postopkov je razlog za številne pritožbe varuhu človekovih pravic, ter celo za pritožbe na mednarodnem sodišču. To pa daje kar negativno luč na našo državo. Zato je zelo pomembno, da se detektivske storitve in tehnike opravijo kolikor se le da hitro in točno. Med njimi poznamo tri glavne tehnike reševanja problemov in to so:

Delo na ulicah

Poznamo več različnih tehnik, ki so na voljo pri izvajanju raziskav. Vendar pa se v večini primerov rešijo s zasliševanjem osumljencev in z anketiranjem prič. Vendar pa je za to potreben čas. Poleg zasliševanja, pa se lahko detektivi zanašajo tudi na svojo mrežo obveščevalcev, ki imajo navadno dostop do informacij, katerih detektivi ne morejo dobiti sami. Zbiranje is shranjevanje dokazov lahko tudi pomaga pri identifikaciji osumljencev. Med detektivske storitve spada tudi kriminalistična preiskava. Ta preiskava je navadno narejena s strani policije. Na to se lahko nanašajo dejavnosti v prometu, kot so prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, goljufije, napadi, droge, ipd. Tukaj, ko imajo osumljence, je naslednji korak, izbira dokazov, ki bodo veljali na sodišču in pomagali dokazati problem.

detektivske storitve

Forenzični dokazi

Fizični forenzični dokazi lahko preiskavo tako popeljejo do konca. Forenzika je znanost, ki odgovori na vprašanja v interesu pravnega sistema. To je lahko v povezavi z kaznivim dejanjem ali pa če gre za civilno tožbo.

Preiskave zapisov

Tukaj lahko detektiv uporablja javne ali zasebne evidence, za zagotavljanje osnovnih informacij on neki temi.